+420 354 542 641

DIVADLO BOŽENY NĚMCOVÉ

MKS - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

csenderu
REZERVUJTE SI VČAS SVÉ VSTUPENKY
PODÍVEJTE SE NA NÁŠ PROGRAM
PRONÁJEM DIVADLA
Nabízíme možnost využití prostoru divadla k pořádání nejrůznějších společenských akcí.
Vstupenky je možno zakoupit Po – Pá od 13 do 15 hodin v pokladně divadla (přední prostřední vchod Divadla B. Němcové, přízemí), nebo objednat v této době na telefonu +420 354 542 077

Činy 1971 – 1975

Kdybychom chtěli v šedesátileté historii divadelního souboru označit nejvýznamnější události, určitě mezi nimi nebudou chybět:

  1.  založení souboru a jeho práce v prvních létech existence
  2. úspěchy na poli inscenačním

Proč je tomu tak v prvním případě? Navždy zůstane hodno obdivu, že se v našich končinách v době těsně poválečné, kdy bylo rozhodně výnosnější věnovat se majetku opuštěnému Němci, zrodila myšlenka a schopnost založit divadelní soubor. Navíc soubor výjimečný pracovitostí. Osmdesát tehdejších členů připravilo za sezónu neuvěřitelných sedm premiér a v šestatřiceti představeních uvedlo deset titulů.

Stěžejní oblastí, ve které musíme v případě divadelního souboru hledat pozoruhodné činy, je oblast inscenační. Prvními činy, hodnými síně slávy, bylo uvedení operet. Polská krev, Perly panny Serafínky, U panského dvora nebo Děti Slovače jsou tituly, které dokazují vysokou kvalitu souboru padesátých let.

Jiné pozoruhodné představení se zrodilo v nyní zmiňovaném pětiletí – jde o Skvrny na slunci od Leopolda Lahody. Autor hry byl v roce 1991 posmrtně vyznamenán Řádem T. G. Masaryka za mimořádné zásluhy o demokracii a lidská práva. Už tato skutečnost napovídá, že uvedení hry tohoto únorového emigranta, žijícího v exilu, bylo v létech tvrdé normalizace nevšedním skutkem. Jedno z témat hry – zobrazení zrůdného rozhodnutí přisvojit si právo manipulovat myšlením a činy člověka ve vlastní prospěch – bylo totiž podobné tehdejší strategii vládnoucí  Komunistické strany. A tuto hru uvedl kolektiv složený z ostře sledovaných lidí: učitelé se „škraloupem“ z osmašedesátého, státní zaměstnanec, lékař… Premiéra byla 27.4. 1971 a vysokou úroveň představení, které se zařadilo mezi posledních osmnáct v republice, ze kterých se vybíralo na Jiráskův Hronov, potvrdila celostátní porota, složená m.j. z redaktorů odborných časopisů.

Počtem repríz ovšem dominovala tomuto /nejen jemu, ale i ještě dlouho po derniéře/ období lechtivá komedie P. Kinga a F. L. Caryho Velká zlá myš. Hrála se sedmadvacetkrát.

V dalším představení, Příběhu na břehu řeky A. Arbuzova, se představili kromě osvědčených herců noví výrazní divadelníci A. Franková a V. Růžička.

Jiří CINGROŠ