+420 354 542 641

DIVADLO BOŽENY NĚMCOVÉ

MKS - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

csenderu
REZERVUJTE SI VČAS SVÉ VSTUPENKY
PODÍVEJTE SE NA NÁŠ PROGRAM
PRONÁJEM DIVADLA
Nabízíme možnost využití prostoru divadla k pořádání nejrůznějších společenských akcí.
Vstupenky je možno zakoupit Po – Pá od 13 do 15 hodin v pokladně divadla (přední prostřední vchod Divadla B. Němcové, přízemí), nebo objednat v této době na telefonu +420 354 542 077

Hledání 1981 – 1985

Bylo jasné, že vysoko nasazená laťka všech složek představení Truchlících pozůstalých a Rozmarného léta se nebude udržovat či dokonce zvyšovat lehce. Úspěch v amatérském divadle totiž závisí na mnoha specifických faktorech.

V souborech se scházejí přátelé nejen s různými názory na poslání svého koníčka, ale i s odlišnými stupni ochoty vkládat energii, čas, zkrátka hmotné i nehmotné prostředky do této práce. Někomu brání nedostatek talentu, jinému povinnost vůči rodině, překážkou bývá třeba  zaměstnání či funkce.

A jak důležitý je výběr hry. Musí se brát ohled na diváka – před prázdným hledištěm nemá smysl hrát, ale podbízet se nebo nesnažit se o stále vyšší dokonalost také nelze. A co technické nároky, kostýmy, zvuky, světla nebo také autorská práva, devizová vázanost, kvalita překladu.

Role se musí vybírat „na tělo“, ale každý neunese třebas ze zmíněných důvodů stejnou zátěž. Kde jsou zlaté časy, kdy bylo v souboru osmdesát členů, dnes je schopna dotáhnout studium hry do konce sotva desítka. A že ani mimořádně kvalitní jediná složka představení nemusí znamenat vítězství, dokazuje Klicperův Hadrián z Římsů z roku 1981 /zatím jediná hra historie, která se nastudovala dvakrát/. Výborná a důmyslná scéna a kostýmy, lépe řečeno energie vložená do jejich výroby, pak scházela v tom nejdůležitějším na divadle, v herectví. A to i přesto, že se souborem hraje profesionál pan M. Hedánek z chebského divadla.

Chystá se Rok českého divadla a znovuotevření Národního divadla v Praze /1983/. Výročí inspirovalo osvědčenou paní V. Avratovou-Liškovou k nastudování Daňkovy Chirurgie města N. Představení mělo úspěch, ale zůstalo bohužel spojeno s poslední rolí u všech oblíbeného Václava Lišky. Pracoval, režíroval i hrál v divadle vždy naplno.

Souboru se dostává ocenění na krajských přehlídkách, ale i od rady města a dokonce i od ministra kultury pana M. Klusáka. Koncem období dochází po osmnácti letech k pozoruhodnému jevu: současnému studiu dvou představení. Alena Hornátová objevuje pro soubor úspěšného autora Jiřího Hubače a jeho Dům na nebesích a Jiří Cingroš přichází s hudebním divadlem /E. F. Burian, J. Kolár Komedie o sedláku, Dorotě a o Káče/. Herecky zazářili v tomto období vedle Václava Lišky Libuše Slámová a Vlastimil Valenta, nepřetržitou činnost v souboru začínají v dalších sezónách úspěšní Hana Franková, Jaroslav Kratochvíl a Miroslav Lupták.

Jiří CINGROŠ