+420 354 542 641

DIVADLO BOŽENY NĚMCOVÉ

MKS - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

csenderu
REZERVUJTE SI VČAS SVÉ VSTUPENKY
PODÍVEJTE SE NA NÁŠ PROGRAM
PRONÁJEM DIVADLA
Nabízíme možnost využití prostoru divadla k pořádání nejrůznějších společenských akcí.
Vstupenky je možno zakoupit Po – Pá od 13 do 15 hodin v pokladně divadla (přední prostřední vchod Divadla B. Němcové, přízemí), nebo objednat v této době na telefonu +420 354 542 077

Stabilita 2001 – 2005

Snad můžeme říci, že jsme se díky pravidelnému účinkování stali součástí kulturního života města a také lázeňské léčby. Je to jistě příjemné, ale přináší to i starosti. Jak se v dnešní konkurenci nekonečných televizních seriálů nebo preferovaných operetních večerů prosadit? Jít cestou inscenování „po povrchu klouzajících“ nevázaných veseloher, nebo zkusit říci i něco víc? Zmiňované pětiletí nám v tomto směru výčitky nepřináší. Ve třech ze čtyř nových her vstupujeme do sfér lidských vztahů a vlivu současného světa na ně.

  1. Francis Veber: Trouba na večeři Jemná, lidská francouzská komedie ze současnosti o nemožnosti podceňování kohokoliv z našeho okolí. Od červnové premiéry v roce 2001 se uskutečnilo 34 repríz, hra je stále na repertoáru a s nelehkým civilním herectvím se s úspěchem poprvé ve velkých rolích v souboru vyrovnávali Petr Boor, Radek Šmíd a Denisa Goldová. J. Franková, V. Valenta, V. Petrusová, M. Lupták, J. Kratochvíl a V. Tvrdík pokračují v kariéře.
  2. Rozpustilou frašku osvědčeného Georgese Feydeaua Dámský krejčí jsme doplnili vlastními písničkami (Vlastimil Valenta) a na rozdíl od některých profesionálních inscenací jsme upustili od přílišného psychologizování. Kolektiv herců z předchozí hry doplnili Jan Svoboda (úspěšně zvládnul i záskoky v Ženitbě a Troubovi), Alena Ornátová a Šárka Krausová. Po premiéře na sklonku roku 2002 následovalo 33 představení této hry a hraje se dosud.
  3. Touha uvést českou hru nás dovedla v roce 2003 k Štechovu Třetímu zvonění. Hru se podařilo obsadit, zkoušky se slibně rozběhly, ale dlouhodobější onemocnění a pracovní zaneprázdnění způsobily přítrž nové radosti. I to patří k životu v našem souboru, z podobných příčin jsme v nedávné minulosti neuskutečnili premiéry např. Autostopu, Slaměného klobouku nebo Klicperovy hry Každý něco pro vlast. V roce 2003 se tedy nepodařilo připravit premiéru. Vyřešení situace přinesla pro malé obsazení obtížná, ale obsahově a formálně vynikající současná americká hra, u nás hraná obdivuhodně D. Goldovou, P. Boorem a R. Šmídem pod názvem La…áska (Murray Schisgal). Premiéra byla v květnu 2004, hra měla zatím čtrnáct představení. Zbylá část souboru se uplatňuje při reprízách, odpočívá, uzdravuje se a hlavně těší na další práci.
  4. Ani s další hrou to však nebylo jednoduché. V komedii ze současného divadelního prostředí Ahlforsově Divadelní komedii našli uplatnění téměř všichni členové souboru. Zkoušelo se od září 2004, premiéra byla plánována na jaro 2005. Těžký úraz posunul první uvedení vtipné a výstižné hry o životě v divadle až na prosinec, dodnes se hrála sedmkrát. To už jsme v současnosti, možná zbývá ještě zmínit naše tradiční zájezdní místa, kam naše inscenace rádi vyvážíme – Cheb, Sokolov, Radnice, Loket, Drmoul, Kynšperk, Habartov.

Snad zveřejněním nezakřikneme osud právě připravované hry: pro oslavu šedesátého výročí nepřetržité činnosti našeho souboru zkoušíme hru Antonína Procházky Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.

Jiří CINGROŠ